Sentrale forhandlingsløp og overenskomsten del A, A1 og A2 i Spekter(område 10 og 13)

Overenskomsten i Spekter område 13

Arbeidsgiverforeningen Spekter har delt inn overenskomstene de er part i i overenskomstområder. Lovisenberg Diakonale sykehus og Martina Hansens hospital er i område 13.
23. oktober 2019