Overenskomsten i Spekter område 13

Arbeidsgiverforeningen Spekter har delt inn overenskomstene de er part i i overenskomstområder. Lovisenberg Diakonale sykehus og Martina Hansens hospital er i område 13.