Offentlige sykehus

Sentrale forhandlingsløp og overenskomsten del A, A1 og A2 i Spekter

For område 10 og 13.

Kommentarutgave A2 for tillitsvalgte i Spekter område 10: Helseforetakene

Du må logge deg inn for å se kommentarutgaven. Den er tilgjengelig både for tillitsvalgte og medlemmer.