Offentlige sykehus

Sentrale forhandlingsløp og overenskomsten del A, A1 og A2 i Spekter

For område 10 og 13.

Logg deg gjerne og se kommentarutgave til A1 og A2.

 

Overenskomstene i område 10 og 13 blir lagt ut så snart de oppdaterte versjonene er klare. Endringene følger av protokollene