Sentrale forhandlingsløp og overenskomsten del A, A1 og A2 i Spekter(område 10 og 13)

Overenskomsten i Spekter område 10

Arbeidsgiverforeningen Spekter har delt inn overenskomstene de er part i i overenskomstområder. Helseforetakene er i område 10.
20. september 2018