Leger ansatt på sykehus

Private sykehus

Sykehus i privat sektor organisert i Virke eller SAN. Eks. Diakonhjemmet, Haraldsplass og LHL.
22. juni 2021

Virke

medlem av Virke. Eks. Diakonhjemmet, Haraldsplass og Betanien.