Private sykehus

Sykehus i privat sektor organisert i Virke eller SAN. Eks. Diakonhjemmet, Haraldsplass og LHL.

Virke

medlem av Virke. Eks. Diakonhjemmet, Haraldsplass og Betanien.