Private sykehus

Særavtalen mellom Legeforeningen og Virke