Praksiskonsulentordningen

Det er inngått en rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om praksiskonsulentordningen. Formålet med ordningen er å bidra til økt samhandling og koordinering mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Det er også inngått en standardavtale.

Det er inngått en rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om praksiskonsulentordningen. Formålet med ordningen er å bidra til økt samhandling og koordinering mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Det er også inngått en standardavtale.