Næringsdrivende fastleger

Hovedregelen i fastlegeordningen er at legen er næringsdrivende med offentlig finansiering. Fastlegens rettigheter og plikter er i all hovedsak regulert i forskrift om fastlegeordningen i kommunene samt i sentrale rammeavtaler og individuelle avtaler mellom legen og kommunen.