Normaltariffen

Informasjon om ny normaltariff fra 1. juli 2018

Legeforeningen brøt i juni normaltarifforhandlingene med staten. Staten har likevel gjennomført en justering av normaltariffen basert på økonomien som forelå i statens siste tilbud på 2,8 pst inntektsøkning og 2,9 pst i kostnadskompensasjon.
29. juni 2018

Totalt gir dette en økning på 3,8 pst per dato. Det er også innpasset en egenandelsøkning på 1,8 pst. som Stortinget vedtok i fjor.

De nye takstene gjelder fra 1. juli 2018. Det vil kunne bli forsinkelser for epj-leverandørene slik at endringene i normaltariffen ikke fullt ut er implementert innen 1. juli. Vær obs på at refusjonskrav basert på gamle beløp vil bli avvist, så vi anbefaler å avvente å sende krav til de kan bli oppdatert.

Oppdaterte takstheftets kap II for henholdsvis fastlegepraksis og spesialistpraksis ble lagt ut på legeforeningens nettsider fredag 29. juni. Opptrykk av normaltariffheftene og takstplakater vil sendes ut i august.