Normaltariffen

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling, normaltariffen, fastsetter honorar som fastlege og avtalespesialist kan ta for undersøkelse og behandling. Det er ikke anledning til å ta betalt ut over de takster som fastsettes i forskriften.

Legeforeningen har utarbeidet en kommentarutgave til normaltariffen med utdyping av de aller fleste takstene. På denne siden finner du også informasjon om Kollektivavtalen med HELFO og Statsavtalen.