Annen næringsinntekt

En praktisk veileder for legers attestarbeid – i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser

Veilederen "Fortelling, funn, fortolkning og formidling" gir en gjennomgang av ulike sider ved attestarbeidet med vekt på etikk, faglighet, ressurser og ikke minst praktiske og økonomiske rammer for fagutøvelsen (2007). Kr 80

Den trekker opp kortfattede retningslinjer for attestarbeid i klinisk praksis; den inneholder sammendrag av Rognum-, Graver-, Røsæg- og Øvereide-utvalgets innstillinger.

Utvalget som har laget veilederen ble nedsatt av sentralstyret 17.10.2006, og har bestått av Jan Emil Kristoffersen (leder), Hege Saltnes, Christian Siva med Arild Hagesveen, sekretariatet som sekretær.


Vedlegg


Ønsker du å bestille denne publikasjonen?

Send epost til posten@legeforeningen.no. Husk skriv hvilken publikasjon det gjelder, hvor mange du ønsker og fakturainformasjon.