Drift av avtalespesialistpraksis

Avtalespesialister er næringsdrivende leger med offentlig finansiering. Dette krever kunnskap og kompetanse innenfor flere områder og er avgjørende for å kunne drive en god virksomhet som leverer helsetjenester av høy kvalitet.