Avtalespesialist

Avtalespesialister er næringsdrivende som arbeider innenfor en offentlig finansiering. Dette innebærer at avtalespesialisten både må forholde seg til regelverk knyttet til offentlig forvaltning og til den regulering som gjelder for næringsdrivende og arbeidsgivere. Selve avtalespesialistordningen er regulert på flere nivåer i lov, forskrift, sentrale avtaler og individuelle avtaler.