Kunngjøring og tildeling av avtalespesialisthjemmel

Kunngjøring og tildeling av ny eller ledig hjemmel for avtalespesialist er regulert i rammeavtale mellom De regionale helseforetak og Legeforeningen om avtalepraksis for legespesialister § 5.

Oppstart som avtalespesialist følger et tosporet system

  • en offentligrettslig prosess med RHF om tildeling av avtalehjemmel
  • en privatrettslig opprettelse av ny praksis eller kjøp av eksisterende praksis, det siste er en avtale om overdragelse av legepraksis mellom fratredende og tiltredende lege.