Senioravtale

Avtalespesialister har rett til å dele sin praksis med henblikk på nedtrapping ved fylte 60. Forutsetningen er at RHF ønsker å opprettholde hjemmelen. Seniorordningen kan vare i maksimalt 5 år. Legene må drive praksis i samme lokaler. Senior skal som hovedregel søke om seniorordning senest 24 måneder før 72 års grensen. Legen som planlegger avvikling av sin praksis må gi beskjed til RHF om at man ønsker en slik avtale. Senior må først avklare med RHF om de ønsker å videreføre hjemmelen.