Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

NPE er en statlig etat som behandler erstatningskrav fra pasienter/pårørende som mener de har blitt påført skade etter behandling i helsevesenet. NPE vurderer om det har skjedd en svikt som har ført til økonomisk tap for pasienten. Det ligger ikke nødvendigvis en vurdering i dette av om du har opptrådt kritikkverdig. NPE har ikke sanksjonsmulighet ovenfor helsepersonell i saker som gjelder pasientskadesaker.