Jeg har fått en klage

Har du fått en klage/henvendelse, må du først avklare hvem den kommer fra, hva den gjelder og hva de ønsker at du skal svare på, vurdere eller gjøre. Her finner du informasjon om vanlige henvendelser og regelverket som gjelder.