Pasient – og brukerombud

Arbeider for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet. De gir råd og veiledning om rettigheter, og følger eventuelt opp saker på pasient og brukers vegne. Når ombudet handler etter fullmakt fra pasient eller bruker, har de krav på opplysninger, tilgang på journal mv. De kan gi råd/veiledning, men uttalelsene er ikke bindende.