Pasient/advokat

Har du fått en henvendelse fra en pasient, eller pasientens advokat? Her finner du informasjon om hvordan du kan håndtere forskjellige henvendelser.