Rådet for legeetikk

Rådet for legeetikk er Legeforeningens sakkyndige organ i spørsmål om legeetikk, og behandler klager på leger med grunnlag i Etiske regler for leger og Reglementet for Rådet for legeetikk.