Hvorfor skrive journal?

Det er viktig å føre en god journal, primært som et godt arbeidsverktøy, men også av hensyn til etterprøvbarhet. Tilgang til nødvendige opplysninger er avgjørende for å gi riktig helsehjelp. Mangelfulle eller uriktige journalnotater kan føre til svekket pasientbehandling, og administrative reaksjoner for legen.