Pasientjournal

Et viktig element i pasientbehandlingen er legens plikt til å dokumentere relevante og nødvendige opplysninger om pasienter og helsehjelpen i pasientjournal. Gode helsetjenester forutsetter god informasjonshåndtering, og håndtering av taushetsbelagt informasjon er en sentral del av legens virksomhet.