Retting og sletting av journalopplysninger

Når et journalnotat er signert, kan den bare endres etter reglene om retting og sletting i helsepersonelloven § 42, § 43 og § 44.