Utlevering utenfor helsetjenesten

For noen tilfeller er hensynene til utlevering vurdert å være så viktige at helsepersonell er pålagt en plikt til å utlevere opplysninger. Det innebærer at når vilkårene er oppfylt, har legen ikke lengre en rett til å bevare taushet, men derimot en plikt til å utlevere informasjon i samsvar med bestemmelsen.