Juridisk bistand

Rettshjelpsordningen

Rettshjelpsordningen er en økonomisk støtteordning for kjøp av juridiske tjenester. Ordningen er et supplement til hovedordningen som er bistand fra Legeforeningens egne jurister.

For alle henvendelser kan følgende benyttes: legeforeningen@legeforeningen.no

Faks: 23 10 91 50 (direkte til avdeling for jus og arbeidsliv)
Tlf: 23 10 90 00 (sentralbord)
Brev sendes til: Legeforeningen, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo

For alle skriftlige henvendelser kan det være hensiktsmessig å angi i headingen i brevet hva saken gjelder, f.eks: Fastlege – Spørsmål om salg av praksis, Overlege – Spørsmål om overlegepermisjon, Tilsynssak.

Ansatte i avdeling for jus og arbeidsliv