Juridisk bistand

Rettshjelpsordningen

Rettshjelpsordningen er en økonomisk støtteordning for kjøp av juridiske tjenester. Ordningen er et supplement til hovedordningen som er bistand fra Legeforeningens egne jurister.