Temaartikler

Brudd på likelønnsbestemmelsen ga rekordhøy erstatning

Legen fikk tilbud om en kontrakt med en lønnsforskjell i overkant av 200 000 kroner lavere enn lønnen hennes mannlige kollega ble tilbudt.
FOTO: Colourbox
FOTO: Colourbox

Som eneste kvinnelige fengselslege hadde legen over flere år hatt en betydelig lavere lønn enn de øvrige legene ved fengselet. I forbindelse med tilbud om utvidelse av stillingen for både legen og en av de mannlige fengselslegene, fikk legen i 2020 tilbud om ny kontrakt med en lønnsforskjell som lå i overkant av 200 000 kroner lavere enn den lønnen hennes mannlige kollega ble tilbudt.  

Legen kontaktet Legeforeningen som forsøkte å forhandle om lønn uten å lykkes. Advokatene i Legeforeningen ba deretter om innsyn i den mannlige legens lønn og ba om begrunnelse for lønnsforskjellen. Etter å ha mottatt det Legeforeningens advokat anså som en svak begrunnelse for lønnsforskjellen, brakte Legeforeningens advokater saken inn for Diskrimineringsnemnda. 

Legen ble tilkjent 265 333 kroner i erstatning for økonomisk tap som følge av forskjellsbehandlingen og 20 000 kroner i oppreisning. Dette er ifølge nemnda det høyeste erstatningsbeløpet nemnda så langt har tilkjent. 


Advokatene Liv Marit Fagerli og Anders Schrøder Amundsen i Legeforeningen bistod legen. 

Les avgjørelsen her.