Temaartikler

Kommentarutgave A2 for tillitsvalgte i Spekter område 10: Helseforetakene

17. mars 2020
Denne kommentarutgaven er et oppslagsverk for tillitsvalgte, og gir praktiske råd om problemstillinger som oppstår når tariffavtalen skal tolkes.

Fordypningstid for leger i spesialisering ansatt på sykehus

31. oktober 2019
Leger i spesialisering ved sykehus har rett til en arbeidsplan der det er satt av tid til faglig fordypning.

Innplassering i lønnskategori ved skifte av spesialitet

13. september 2019
Legeforeningen får mange henvendelser fra leger som har skiftet eller vurderer å skifte til ny spesialitet. Spørsmålet som reises, er i hvilken lønnskategori legen da skal innplasseres.

Innsyn i personalmappen til leger ansatt i det offentlige

13. september 2019
(helseforetak, kommune og stat)For leger som er ansatt i helseforetak, er utgangspunktet at hvem som helst kan få innsyn i legens personalmappe. Unntatt fra innsyn er private opplysninger. Derfor er det viktig å være oppmerksom på hva som er taushetsbelagte opplysninger, og hvilke opplysninger om arbeidstakere som kan utleveres.

Veileder - Arbeidstidsplanlegging om sommeren

11. september 2019
I januar 2018 ble Spekter og Legeforeningen enige om at legenes arbeidsplaner skal sette opp og rullere etter et mønster basert på antallet leger i vaktsjiktet, med mindre noe annet avtales lokalt (rullerende arbeidsplaner). Her finner du en veileder som beskriver hvordan arbeidstidsplanleggingen kan gjøres om sommeren.

Endringer i rammeavtalen for avtalespesialister og protokoller – i kraft fra 1. september 2019

30. august 2019
Legeforeningen og de regionale helseforetakene har årlig flere dialogmøter hvor partene diskuterer avtalespesialistordningen. Hensikten med dialogen er at avtalespesialistordningen skal forvaltes og utvikles i tråd med intensjonen for ordningen.

Endring av refusjonsregler for vikariater i fastlegepraksis og legevakt

10. juli 2019
Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt forskriftsendringer som gir rett til trygderefusjon for vikariater i fastlegepraksis/legevakt for leger som ikke har gjennomført norsk turnustjeneste eller oppnådd læringsmålene i LIS1.

Utvidelse av fraværsgrense for LIS 1

25. juni 2019
Etter innspill fra Legeforeningen har Helse- og omsorgsdepartementet vedtatt endringer i forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) om tillatt fravær for LIS 1.

Informasjon om spesialistutdanning i avtalepraksis

14. mars 2019
Legeforeningen har lenge jobbet for at deler av spesialistutdanningen kan foregå i avtalepraksis og er positiv til at dette nå er satt i system.

Side 1 av 2