Temaartikler

Kommentarutgave A1 for tillitsvalgte i Spekter område 10 og 13: Helseforetakene

26. mars 2021
Her har du som tillitsvalgt en kommentarutgave til A1.

Innføring av rettighetsvurdering i felles henvisningsmottak i psykisk helsevern

15. februar 2021
Legeforeningen og PSL har forhandlet med de regionale helseforetakene og inngått avtale om rettighetsvurdering i felles henvisningsmottak i psykisk helsevern.

Kommentarutgave A2 for tillitsvalgte i Spekter område 10: Helseforetakene

17. mars 2020
Denne kommentarutgaven er et oppslagsverk for tillitsvalgte, og gir praktiske råd om problemstillinger som oppstår når tariffavtalen skal tolkes.

Fordypningstid for leger i spesialisering ansatt på sykehus

31. oktober 2019
Leger i spesialisering ved sykehus har rett til en arbeidsplan der det er satt av tid til faglig fordypning.

Innplassering i lønnskategori ved skifte av spesialitet

13. september 2019
Legeforeningen får mange henvendelser fra leger som har skiftet eller vurderer å skifte til ny spesialitet. Spørsmålet som reises, er i hvilken lønnskategori legen da skal innplasseres.

Innsyn i personalmappen til leger ansatt i det offentlige

13. september 2019
(helseforetak, kommune og stat)For leger som er ansatt i helseforetak, er utgangspunktet at hvem som helst kan få innsyn i legens personalmappe. Unntatt fra innsyn er private opplysninger. Derfor er det viktig å være oppmerksom på hva som er taushetsbelagte opplysninger, og hvilke opplysninger om arbeidstakere som kan utleveres.

Veileder - Arbeidstidsplanlegging om sommeren

11. september 2019
I januar 2018 ble Spekter og Legeforeningen enige om at legenes arbeidsplaner skal sette opp og rullere etter et mønster basert på antallet leger i vaktsjiktet, med mindre noe annet avtales lokalt (rullerende arbeidsplaner). Her finner du en veileder som beskriver hvordan arbeidstidsplanleggingen kan gjøres om sommeren.

Endring av refusjonsregler for vikariater i fastlegepraksis og legevakt

10. juli 2019
Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt forskriftsendringer som gir rett til trygderefusjon for vikariater i fastlegepraksis/legevakt for leger som ikke har gjennomført norsk turnustjeneste eller oppnådd læringsmålene i LIS1.

Utvidelse av fraværsgrense for LIS 1

25. juni 2019
Etter innspill fra Legeforeningen har Helse- og omsorgsdepartementet vedtatt endringer i forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) om tillatt fravær for LIS 1.

Side 1 av 2