Temaartikler

Brudd på likelønnsbestemmelsen ga rekordhøy erstatning

02. juli 2021
Legen fikk tilbud om en kontrakt med en lønnsforskjell i overkant av 200 000 kroner lavere enn lønnen hennes mannlige kollega ble tilbudt.

Legeforeningens advokater stanset utlevering av pasientjournal

02. juli 2021
Legeforeningens jurister får ofte henvendelser med spørsmål om utlevering av pasientjournal. Leger har høy bevissthet om sin taushetsplikt, og er – ofte med rette – kritiske til å utlevere taushetsbelagt informasjon til andre.

Kommentarutgave A1 for tillitsvalgte i Spekter område 10 og 13: Helseforetakene

26. mars 2021
Her har du som tillitsvalgt en kommentarutgave til A1.

Innføring av rettighetsvurdering i felles henvisningsmottak i psykisk helsevern

15. februar 2021
Legeforeningen og PSL har forhandlet med de regionale helseforetakene og inngått avtale om rettighetsvurdering i felles henvisningsmottak i psykisk helsevern.

Kommentarutgave A2 for tillitsvalgte i Spekter område 10: Helseforetakene

17. mars 2020
Denne kommentarutgaven er et oppslagsverk for tillitsvalgte, og gir praktiske råd om problemstillinger som oppstår når tariffavtalen skal tolkes.

Fordypningstid for leger i spesialisering ansatt på sykehus

31. oktober 2019
Leger i spesialisering ved sykehus har rett til en arbeidsplan der det er satt av tid til faglig fordypning.

Innplassering i lønnskategori ved skifte av spesialitet

13. september 2019
Legeforeningen får mange henvendelser fra leger som har skiftet eller vurderer å skifte til ny spesialitet. Spørsmålet som reises, er i hvilken lønnskategori legen da skal innplasseres.

Innsyn i personalmappen til leger ansatt i det offentlige

13. september 2019
(helseforetak, kommune og stat)For leger som er ansatt i helseforetak, er utgangspunktet at hvem som helst kan få innsyn i legens personalmappe. Unntatt fra innsyn er private opplysninger. Derfor er det viktig å være oppmerksom på hva som er taushetsbelagte opplysninger, og hvilke opplysninger om arbeidstakere som kan utleveres.

Veileder - Arbeidstidsplanlegging om sommeren

11. september 2019
I januar 2018 ble Spekter og Legeforeningen enige om at legenes arbeidsplaner skal sette opp og rullere etter et mønster basert på antallet leger i vaktsjiktet, med mindre noe annet avtales lokalt (rullerende arbeidsplaner). Her finner du en veileder som beskriver hvordan arbeidstidsplanleggingen kan gjøres om sommeren.

Side 1 av 2