Ny nasjonal ordning for oppbevaring av journaler ved opphør og overdragelse av virksomhet

Fra 1. oktober 2021 er det iverksatt ny nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournaler ved overdragelse og opphør av virksomhet. Den nye ordningen omfatter også innlevering av pasientjournaler ved tap og suspensjon av autorisasjon, lisens og spesialgodkjenning.
FOTO: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Helsedirektoratet tar over rollen som dataansvarlig etter Statsforvalteren. Norsk helsearkiv, NHA, blir databehandler, og skal drifte og stå for den praktiske gjennomføringen av ordningen.

Mer informasjon om ordningen finner du her.