Temaartikler

Utvidelse av fraværsgrense for LIS 1

Etter innspill fra Legeforeningen har Helse- og omsorgsdepartementet vedtatt endringer i forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) om tillatt fravær for LIS 1.
25. juni 2019
Lege gående i en sykehuskorridor. Foto Thomas Barstad Eckhoff
Lege gående i en sykehuskorridor. Foto Thomas Barstad Eckhoff

Endringen innebærer en utvidelse og klargjøring av fraværsgrensen under spesialistutdanningens første del (LIS 1). Endringene trer i kraft straks og vil gjelde for alle leger som gjennomfører LIS 1 etter ny ordning for spesialistutdanning av leger. Fraværsgrensen for LIS 1 utvides med om lag 14 dager. Endringen betyr at leger i LIS 1- tjeneste kan ha noe mer fravær uten å måtte gjennomføre resttjeneste dersom de har noe fravær ut over ferie, for eksempel på grunn av kortvarig sykdom eller barns sykdom.