Endringer i forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep

Det er vedtatt endringer i forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep. Disse trer i kraft 21. mars 2023.

Bakgrunnen for forskriftsendringen er vedtak nr. 851 (2017–2018) hvor Stortinget ba regjeringen om å «utrede innstramming i reguleringen av kommersiell markedsføring av kosmetisk kirurgi, særlig reklame som bidrar til usunt kroppsideal og som også når barn og unge».

Forskriften § 3 er endret for å tydeliggjøre at kosmetiske injeksjoner ved bruk av fillers og legemidler (gitt at kosmetiske hensyn er avgjørende for inngrepet) også er omfattet av forskriften.

Forskriften § 4 inneholder en ny bestemmelse som presiserer at helsepersonell må være særlig varsomme i utforming av sin markedsføring slik at den ikke oppfattes å være rettet mot barn under 18 år, eller slik at markedsføringen på annen måte bidrar til kroppspress blant barn.

For mer informasjon om endringene, se brev fra Helsedirektoratet.