Erklæringer til Statens pensjonskasse – nye honorarsatser

Det ble gjennomført forhandlinger mellom Legeforeningen og Statens pensjonskasse 14. juni. Legeforeningen oppnådde en økning av honorarsatsene med 7,7 pst.

Partene er enige om at dagens avtale fungerer godt. Det var derfor ikke behov for tekstlige endringer i avtalen. Endringene som er gjort er justeringer av honorarene for utlevering av helseopplysninger.

Legeforeningen fikk gjennomslag for en økning av honorarsatsene med 7,7 pst. De nye satsene gjelder fra 1. juli 2021, og vil legges ut på Legeforeningen.no innen 1. juli.