Fedmelegemidler på blå resept

Fra og med 1. februar 2023 kan Helfo som hovedregel ikke lenger innvilge individuell stønad til legemidlet Saxenda (liraglutid) til behandling av fedme.

Ifølge Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer for overvekt og fedme, bør personer med alvorlig fedme utredes og følges opp av spesialisthelsetjenesten. En søknad om individuell stønad til Wegovy og Saxenda må derfor komme fra en lege i et offentlig sykehus. For Saxenda gjaldt dette fra 24. januar 2023.

Avtalespesialister er en del av den offentlige spesialisthelsetjenesten og har, innenfor sine spesialiteter, samme kompetanse som leger i sykehus. Legeforeningen reagerer på at avtalespesialister tilsynelatende er avskåret fra å søke om individuell stønad for disse legemidlene og har derfor bedt Helsedirektoratet om en begrunnelse for hvorfor denne begrensningen/forskjellsbehandlingen er innført.

For mer informasjon se HELFO sine nettsider.