Hvordan du som tillitsvalgt skal forholde deg til arbeidsgiver før og under mulig streik om særavtalen (SFS 2305)

Som følge av bruddet i forhandlingene med KS om særavtalen (SFS2305), blir det mekling for partene 13. og 14. oktober. Meklingsfristen er 14. oktober kl. 24. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan det bli streik fra 15. oktober. Her er informasjon til deg som tillitsvalgt om hvordan du skal forholde deg til arbeidsgiver ved en eventuell streik.

Onsdag 16. september ble det brudd i forhandlingene om særavtalen, som blant annet regulerer legevakt, samfunnsmedisin og arbeidsforhold for LIS1. Som følge av dette blir det mekling mellom partene 13. og 14. oktober. Meklingsfristen er 14. oktober kl. 24. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan det bli streik fra 15. oktober. Les mer om bruddet på våre nettsider.

Ved streik opphører samarbeidet mellom arbeidsgiver og tillitsvalgt
Dersom det blir streik, opphører det vanlige samarbeidet mellom deg og arbeidsgiver.

Som tillitsvalgt bør du i utgangspunktet begrense din kontakt med arbeidsgiver til saker som direkte angår streiken.

Med vanlig samarbeid menes samarbeid som er knyttet til din rolle som tillitsvalgt etter hovedavtalen, som for eksempel lokale forhandlinger om lønn, drøftingsmøter og samarbeidsmøter.

Dette samarbeidet opphører selv om du som tillitsvalgte ikke er tatt ut i streik, og selv om kommunen ikke har medlemmer som er tatt ut i streik. 

Samarbeid med arbeidsgiver etter annet regelverk enn hovedavtalen, som for eksempel arbeidsmiljøloven, fortsetter. Dette gjelder blant annet oppgaver for verneombud og AMU, ansettelsesprosesser og personalsaker.  

Ved en streik oppfordrer vi deg til å ta kontakt med arbeidsgiver for å finne gode løsninger om hvordan dere kan samarbeide under streiken.  

Kontakt med arbeidsgiver om å unnta personer fra streikeuttak
Som lokal tillitsvalgt vil du under mekling og streik kunne bli kontaktet av arbeidsgiver som vil diskutere og forhandle om hvilke arbeidstakere som evt. skal unntas fra en streik.

Dersom dette skjer, bør dere avvise dette. Du har plikt til å svare og/eller delta i møter om dette, men har ingen plikt til å bli enig eller å signere det arbeidsgiver presenterer for dere. Spørsmål om å unnta enkeltmedlemmer fra streikeuttak (dispensasjoner) skal behandles av oss i Legeforeningen sentralt. Får dere søknader om dispensasjon fra streik, kan dere be arbeidsgiver om å sende dette til Legeforeningen.

Informasjon om resultatet av mekling og under streiken 
Vi legger ut informasjon om resultatet av meklingen på våre nettsider så snart vi vet hva som er utfallet.

Blir det streik, vil vi sende mer informasjon til alle tillitsvalgte og medlemmer 15. oktober.   

Tillitsvalgte og medlemmer som er aktuelle å ta ut i streik har allerede fått direkte informasjon om dette. Har du som tillitsvalgt ikke hørt noe, er ikke du og din kommune omfattet av konfliktplanene.

For arbeidsgiver vil det kunne være av interesse å vite hvilke virksomheter som er/ikke er aktuelle for uttak. Vi ber deg om ikke å avsløre dette.

Behov for rådgivning? 
Har du spørsmål om dette eller har behov for rådgivning? 

Ta kontakt med oss i Avdeling for jus og arbeidsliv på e-post til ja@legeforeningen.no. 

Haster saken kan du også ringe vakttelefonen: 23 10 90 00. Vakttelefonen er bemannet hverdager 09.00 til 11.30 og 12.00 til 15.00.