Introduksjonsavtaler – adgang til å øke listetaket

Helsedirektoratet har nylig opphevet vilkåret om at fastlegen som har inngått introduksjonsavtale ikke kan øke listetaket. Endringen gjelder fra august 2023 og gjelder også for introduksjonsavtaler som allerede er inngått.

Legeforeningen har tidligere fått henvendelser om adgang til å øke listetaket for fastleger der det er inngått en introduksjonsavtale. I opprinnelige avtalemaler utarbeidet av Helsedirektoratet, og i informasjon om ordningen, har direktoratet lagt til grunn at det ikke er adgang til å øke listetaket i avtaleperioden. Dette er nå endret slik at fastleger som har inngått introduksjonsavtale kan øke listetaket. Endringen gjelder også for de avtalene som allerede er inngått og meldt til Helfo tidligere. Les om dette på direktoratets nettsider.

For ordnes skyld gjør vi oppmerksom på at introduksjonsavtaler er midlertidige, og at det ved en eventuell økning i listeantallet må ta høyde for at listen skal kunne håndteres når avtalen med introduksjonslegen har gått ut.