Medlemsinformasjon om koronapandemien

Informasjon koronapandemien finner du på Legeforeningens egen koronanettside . Her legger vi fortløpende ut informasjon om aktuelle saker og svar på juridiske spørsmål knyttet til pandemien. 

Informasjon til allmennlegene sendes jevnlig ut i medlemsbrevene fra AF og NFAs innsatsgruppe. Medlemsbrevene og annen informasjon finner du på nettsidene til AF og NFA