Nytt opptrykk av normaltariffheftet for fastleger og oppdaterte nettversjoner

Som vi informerte om i medlemsbrev i august, ble det dessverre funnet en rekke feil i normaltariffheftet for fastleger som ble sendt ut i august. Heftet er blitt rettet opp.

Korrekte hefter kan finnes på Normaltariffen (legeforeningen.no)

Normaltariffheftet for fastleger er i ferd med å bli trykket opp på nytt og vil bli sendt ut med neste Tidsskrift til alle som er registrert som fastleger i vårt medlemsarkiv. Det nye heftet vil ha samme farge, men er merket “Redigert utgave” på forsiden.  

Normaltariffheftet for avtalespesialister vil ikke bli trykket opp på nytt, og det som ble sendt ut med Tidsskriftet i august kan benyttes. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at det er funnet én feil i normaltariffheftet for avtalespesialistet, takst 211e under gynekologi og fødselshjelp er oppgitt med 110 kroner i honorar, dette er feil og riktig beløp skal være 200 kroner.  Dette er rette opp i nettversjonen av heftet.