Praksisinformasjon – ny tjeneste fra HELFO

Den nye tjenesten Praksisinformasjon kan nå brukes for privatpraktiserende leger som skal registrere og endre e-postadresser, telefonnummer og bankkontonummer for sine private praksiser.

Planen er at tjenesten skal erstatte dagens Altinn-skjema for avtale om direkte oppgjør med Helfo og endring av opplysninger om praksis. I første omgang var det åpnet bare for endring av e-postadresse, telefonnummer og bankkontonummer, men etter hvert vil legen også kunne registrere og avslutte av praksiser. 

Behandler vil få oversikt over registrerte praksiser og vil kunne vedlikeholde opplysninger om praksisene direkte i tjenesten. Endringer som gjøres i eksisterende praksiser oppdateres direkte i Helfos systemer uten noen form for saksbehandling fra Helfo. Registrering av nye praksiser vil i de fleste tilfeller fortsatt være gjenstand for saksbehandling.

Dere finner tjenesten Praksisinformasjon under flisen Oppgjør med Helfo i Tjenesteportal for helseaktører. Les mer på  Praksisinformasjon som ligger på helfo.no. Der finner dere også informasjon om hvordan dere logger på.

Første gang man er inne vil de fleste bli bedt om å oppgi personlig e-postadresse og telefonnummer, alle vil bli bedt om å samtykke til Helfos og Helsedirektoratets bruk av den personlige e-postadressen. 

Som kjent har Helsedirektoratet i samarbeid med profesjonsforeningene jobbet for å få på plass en ny og forenklet direkteoppgjørsavtale som skal være lik for samtlige behandlergrupper. Denne er nå tatt i bruk, og gjort tilgjengelig i Praksisinformasjon. Medlemmer av Den norske legeforening er tilsluttet kollektivavtalen og omfattes derfor ikke av ny og forenklet direkteoppgjørsavtale.