Rammeavtaleforhandlingene med Oslo kommune er utsatt

Legeforeningen sa opp rammeavtalen for fastlegeordningen i Oslo til reforhandling høsten 2020. Etter flere forsinkelser på grunn av pandemien, skal arbeidet med å reforhandle avtalen startes opp for fullt etter sommeren. Legeforeningen er godt i gang med forberedelsene.

Rammeavtalen inneholder sentrale rettigheter for fastlegene i Oslo, som rett til fravær, rett til å ta inn vikar, åpningstider og retten til å overdra praksisen til en ny lege ved oppsigelse. Rammeavtalen regulerer også fastlegenes vilkår på legevakten.

Etter å ha hatt tett kontakt med de tillitsvalgte i Oslo, har vi i en lengre periode sett behov for å endre avtalen for å forbedre og tydeliggjøre fastlegenes vilkår. Dette dreier seg særlig om fastlegenes vilkår på legevakten og annet allmennlegearbeid for kommunen.

Legeforeningen sa opprinnelig opp avtalen allerede høsten 2020, med mål om å starte forhandlinger våren 2021. På grunn av pandemien har Oslo kommune dessverre ikke vært i stand til å gjennomføre forhandlinger av rammeavtalen.

Etter dialog med kommunen har vi nå blitt enige om å starte arbeidet for fullt etter sommeren 2022. Forhandlingsprosessen vil skje i to etapper. Første etappe gjennomføres allerede rett etter sommeren 2022. Da vil en partssammensatt arbeidsgruppe lage forslag til endringer i rammeavtalen. Andre etappe vil foregå vinteren og våren 2023. Da vil partene forhandle om en ny avtaletekst.