Sykmelding etter e-konsultasjon

Sykmelding ved e-konsultasjon har midlertidig vært tillatt i forbindelse med Covid-19-pandemien. Stortinget har nå vedtatt en endring i folketrygdloven som innebærer at du fortsatt kan sykmelde etter e-konsultasjon med noen viktige begrensninger. Endringen trer i kraft 1. juli 2023. Regelen gjelder for alle med sykmeldingsrett.

Hovedregelen vil fortsatt være at en legeerklæring først kan utstedes etter en fysisk undersøkelse av pasienten. Det nye unntaket er at legen også kan utstede legeerklæring etter e-konsultasjon uten etterfølgende fysisk undersøkelse på nærmere vilkår. Loven setter tydelige rammer for hvilke kriterier som må være oppfylt for å kunne sykemelde etter e-konsultasjon, som alle må være oppfylt: 

  1. Pasienten er kjent for legen,

  2. Pasientens diagnose er kjent for legen, 

  3. Legen kan vurdere pasientens arbeidsevne uten fysisk undersøkelse og 

  4. Legen anser at det er faglig forsvarlig å gjennomføre konsultasjonen som en e-konsultasjon. 

Hvis NAV ber om det, må du kunne dokumentere hvilken konsultasjonsform som lå til grunn for sykmeldingen, og at kriteriene for sykmelding etter e-konsultasjon var oppfylt.

Med den nye loven blir det også tillatt å sykmelde en pasient etter e-konsultasjon hvis fysisk konsultasjon ikke er mulig og man raskt følger opp med en fysisk konsultasjon. Det blir også tillatt å sykmelde etter e-konsultasjon ved allmennfarlig smittsom sykdom.

Du kan lese mer om de nye reglene for e-konsultasjon på NAV sine nettsider.