Veileder for deg som skal inngå fastlegeavtale

Da fastlegeordningen ble innført var hovedregelen at fastlegene var selvstendig næringsdrivende. Det ble inngått fastlegeavtaler etter en mal som KS og Legeforeningen ble enig om, og vilkårene var ganske like. Fastlegekrisen har medført at det i dag tilbys fastlegeavtaler som varierer ganske mye både i innhold og omfang, i tillegg til at det nå er flere fastleger som ansettes av kommunen. Legeforeningen har laget en veileder for deg som skal inngå fastlegeavtale, enten som næringsdrivende eller i en kommunal stilling.

I veilederen gis det for det første en oversikt over hva som er forskjellen på å være næringsdrivende og ansatt i fastlegeordningen. Legeforeningen mener fortsatt at hovedmodellen for fastlegeordningen bør være næringsdrift. Det gir legene en viktig autonomi i pasientbehandling og drift av praksis, og det er også god samfunnsøkonomi. Rammevilkårene for fastlegeordningen har imidlertid vært slik at flere foretrekker å søke på stillinger som kommunalt ansatt fastlege. I begge tilfeller skal det inngås en fastlegeavtale, og de ansatte skal i tillegg ha en arbeidsavtale.

I veilederen gir vi råd om hva som er viktig å tenke på i forhandlingene med kommunen, dvs før du har akseptert og signert avtalen. Kommunene vil i en del tilfeller tilby vilkår ut over de man ellers har rett på, dette for sikre en bedre rekruttering. Her er det både fallgruver og muligheter for deg som ny fastlege, og med veilederen håper vi å bidra til at dere oppnår gode avtaler, og ikke minst minske risikoen for tvist og uenighet i etterkant av avtaleinngåelsen.

Veileder ved inngåelse av fastlegeavtaler (legeforeningen.no)