SAN

Forhandlinger om hovedavtalen

Hovedavtalen inneholder de grunnleggende spillereglene I arbeidslivet. Her finnes de generelle bestemmelsene om forhandlings– og samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere/ tillitsvalgte.
27. oktober 2021

I tillegg tar hovedavtalen for seg de ansattes medbestemmelsesrett, tillitsvalgtes rettigheter (delta på kurs, møter, forhandlinger mv) og ansattes kompetanseutvikling. 

Hovedavtalen mellom SAN (herunder Legeforeningen) og Spekter utløper 31. desember 2021, og partene møtes til forhandlinger 10. og 11. november. Hovedavtalen har i liten grad blitt endret gjennom de siste års forhandlinger. Avtalens innhold representerer en stabilitet som er viktig mellom partene. Legeforeningen er særlig opptatt av å legge til rette for at tillitsvalgte skal få utøve vervet sitt på en god og trygg måte og at hovedavtalen praktiseres i tråd med partenes intensjon. 

Legeforeningen deltar i forhandlingsarbeidet gjennom SAN. Yrkesforeningene har fremmet sine krav, som deretter er blitt fremmet overfor SAN.