SAN

10. april 2024

Lønnsoppgjøret 2024 og frist for avslutning av lokale forhandlinger

Spekter og SAN kom tirsdag 9. april til enighet i de innledende forhandlingene i hovedoppgjøret 2024. I de innledende forhandlingene ble det forhandlet om overenskomstens del A, og de sentrale partene avtalte forhandlingsfrister for de lokale B-delsforhandlingene om tekst og lønn.
20. desember 2023

Nye dekninger under Ansvarsforsikringen

Ansvarsforsikringens hovedformål er å dekke opp for erstatningskrav fra pasienter, men Legeforeningen har i de senere år fått inkludert også andre områder. Fra 1. januar 2024 er det inntatt ytterligere to nye dekninger, uten at prisen øker.
28. april 2023

Lønnsoppgjøret 2023 og frist for avslutning av lokale forhandlinger

SAN og Spekter gjennomførte 27. april A-dels forhandlingene i mellomoppgjøret 2023.
07. april 2022

Enighet i overenskomstens A-del for SAN og veileder for lokale forhandlinger

SAN og Spekter møttes 5. april til innledende forhandlinger i årets hovedoppgjør. Partene har forhandlet om overenskomstens del A, i tillegg til frister for resten av oppgjøret.
20. desember 2021

Ny hovedavtale SAN

Hovedavtalen som gjelder for virksomheter i SAN ble forhandlet i høst.
27. oktober 2021

Forhandlinger om hovedavtalen

Hovedavtalen inneholder de grunnleggende spillereglene I arbeidslivet. Her finnes de generelle bestemmelsene om forhandlings– og samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere/ tillitsvalgte.
16. april 2021

Lønnsoppgjøret 2021 og frist for avslutning av lokale forhandlinger

SAN og Spekter gjennomførte 14. april A-dels forhandlingene i mellomoppgjøret 2021.
31. august 2020

A-delsforhandlinger i mål i SAN

Enighet i innledende A-delsforhandling 2020