SAN

Enighet i overenskomstens A-del for SAN og veileder for lokale forhandlinger

07. april 2022
SAN og Spekter møttes 5. april til innledende forhandlinger i årets hovedoppgjør. Partene har forhandlet om overenskomstens del A, i tillegg til frister for resten av oppgjøret.

Ny hovedavtale SAN

20. desember 2021
Hovedavtalen som gjelder for virksomheter i SAN ble forhandlet i høst.

Forhandlinger om hovedavtalen

27. oktober 2021
Hovedavtalen inneholder de grunnleggende spillereglene I arbeidslivet. Her finnes de generelle bestemmelsene om forhandlings– og samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere/ tillitsvalgte.

Lønnsoppgjøret 2021 og frist for avslutning av lokale forhandlinger

16. april 2021
SAN og Spekter gjennomførte 14. april A-dels forhandlingene i mellomoppgjøret 2021.

A-delsforhandlinger i mål i SAN

31. august 2020
Enighet i innledende A-delsforhandling 2020