Årets lønnsoppgjør er ferdig

Lønnsoppgjøret mellom Akademikerne og Spekter ble avsluttet 22. Juni. Forhandlingsresultatet skal nå implementeres lokalt.

Legeforeningen forhandlet sentralt for alle medlemmene i år. Siden det i 2023 var et mellomoppgjør, ble det kun forhandlet om lønn.

Det sentrale lønnsoppgjøret vil nå bli beregnet lokalt og gjøres i samarbeid med de foretakstillitsvalgte. De sentrale parter har anmodet om at dette gjøres så snart som mulig og før sommerferien. Det vil uansett bli etterbetalt fra 1. januar 2023. Spørsmål må rettes til foretakstillitsvalgte. 

Protokoller fra den lokale beregningen vil bli lagt ut på Legeforeningens hjemmeside så snart de er ferdige. 

Les mer om de avsluttende sentrale forhandlingene her: Lønnsoppgjøret mellom Akademikerne Helse og Spekter er i havn - Akademikerne