Spekter

Var du midlertidig ansatt da du ble godkjent spesialist?

07. januar 2021
Denne informasjonen gjelder deg som var midlertidig ansatt lege i spesialisering (vikariat, 4 – 6 års-stilling mv) da du ble godkjent spesialist, og fikk lønn etter kategori C eller D også etter at du var ferdig spesialist. Hvis du er en av disse, har du nå mulighet til å kreve etterbetaling tidligst fra 8. mai 2016.

Utdanningspermisjon (“overlegepermisjon”) og fordypningstid – se svar på ofte stilte spørsmål

17. desember 2020
Mange kontakter Avdeling for jus og arbeidsliv og stiller spørsmål om utdanningspermisjon (“overlegepermisjon”) for overleger og legespesialister – og om fordypningstid for leger i spesialisering. Her får du svarene på det du lurer på.

Taushetsplikt og snokeforbud

17. desember 2020
Legers taushetsplikt er grunnleggende for utøvelsen av legeyrket, og har vært et sentralt prinsipp siden den hippokratiske legeed. Hva ligger i taushetsplikten?

Legen som vitne og sakkyndig

17. desember 2020
Leger har en medisinsk kompetanse som er etterspurt i domstolene, og håndterer saker i arbeidet sitt som gjør dem aktuelle som vitner i ulike saker. Legene kan bli bedt om å stille som vitne, sakkyndig vitne eller rettsoppnevnt sakkyndig. Hva gjør du da?

Lufta er ikke for alle

17. desember 2020
En lege som ble pålagt å fratre redningshelikopteret som opereres av 330 skvadronen ved fylte 60 år, stilte spørsmål ved lovligheten av aldersgrensen. Legeforeningens advokater vurderte at praktisering av aldergrensen var lovstridig aldersdiskriminering, og brakte saken inn for domstolen.

Hovedoppgjøret 2020 – endelig i havn

17. desember 2020
Fredag 4. desember 2020 møtte Legeforeningen Spekter i de avsluttende sentrale overenskomstforhandlingene, og forhandlingsresultatet var endelig klart.

Resultatene fra hovedoppgjøret med Spekter er klare

10. desember 2020
Fredag 4. desember gjennomførte Akademikerne og Legeforeningen avsluttende sentrale forhandlinger med Spekter. På grunn av koronapandemien blir det ikke gjennomført lokale B delsforhandlinger i år - de er utsatt til våren 2021. Det skal derimot gjennomføres en prosess lokalt for å innarbeide de avtalte endringene i A2 i B delen, samt å innplassere LIS i de nye lønnsnivåene. Tillitsvalgte kan snarest mulig ta initiativ til disse prosessene. Forhandlingsresultatene kan leses her

Legens sentrale koronaavtale er utløpt

05. november 2020
I mars 2020 ble Legeforeningen og Spekter enige om en tariffavtale som i særlige tilfeller kunne brukes ved omlegging av arbeidstid for leger med arbeidsoppgaver relatert til COVID 19. Avtalen ble inngått med et halvt års varighet og er nå utløpt.

Lønnsoppgjøret 2020

05. november 2020
Legeforeningen og Spekter møtes til forhandlinger om overenskomstens del A2 den 5. november 2020. I disse forhandlingene avtales også om det skal forhandles lokalt på det enkelte helseforetak/ sykehus.

Side 1 av 6