Spekter

20. mars 2024

Kontakt din tillitsvalgt!

Som medlem av Legeforeningen, kan du få bistand av dyktige tillitsvalgte!
20. mars 2024

Valg av ansattvalgte styrerepresentanter i helseforetakene

Det skal gjennomføres valg av ansattvalgte styrerepresentanter i helseforetakene og i de regionale helseforetakene de nærmeste månedene. Utgangspunktet er at alle ansatte i helseforetakene kan stille til valg, og alle har stemmerett.
20. mars 2024

Sommerferieplanlegging

Mange har allerede planlagt ferieturen, og tillitsvalgte og ledere er godt i gang med prosesser for å planlegge ferie og sommerarbeidsplaner. Ferierettigheter for leger er regulert i lov og tariffavtalene.
20. mars 2024

Hovedoppgjøret 2024

Snart er det vår og Legeforeningen skal forhandle lønn og øvrige arbeidsvilkår i overenskomstene.
20. desember 2023

Nye dekninger i Ansvarsforsikringen

Som medlem av Legeforeningen får du mulighet til å tegne ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringens hovedformål er å dekke opp for erstatningskrav mot leger fra pasienter. Men Legeforeningen har i de senere år fått inkludert også andre områder. Fra 1. januar 2024 er det inntatt ytterligere to nye dekninger, uten at prisen øker.
20. desember 2023

Søk stipend for å delta på global helsekonferanse i Orlando

Lyst til å øke kompetansen innen e-helse og teknologi? Da er dette noe for deg!
20. desember 2023

Forsvarlig arbeidstid

Legeforeningen jobber alltid med å forbedre legenes arbeidsvilkår. Sammen med Spekter har vi laget retningslinjer for forsvarlig arbeidstid.
05. desember 2023

Legeforeningen og Spekter enige om felles veileder om sykehuslegenes arbeidstid

Legeforeningen og Spekter har i fellesskap utarbeidet en veileder for vurdering av forsvarlighet i arbeidstidsordninger for leger i sykehus. Veilederen er et verktøy for ledere og tillitsvalgte, til hjelp i det viktige arbeidet med å sikre forsvarlige arbeidstidsordninger for legene
05. desember 2023

Å jobbe på sykehus i høytider

Legeforeningen får mange spørsmål om jobbing på helge- og høytidsdager. Henvendelsene angår både om leger skal arbeide på disse dagene og i så fall hvem - og med hvilken avlønning. Svarene er ikke helt rett fram! Det skyldes at dette dels er lovregulert, dels fremgår av den sentrale overenskomstdelen (A2/Sentral særavtale), og dels er regulert i de lokale overenskomstdelene (B-deler/lokale særavtaler).

Side 1 av 13