Spekter

05. desember 2023

Legeforeningen og Spekter enige om felles veileder om sykehuslegenes arbeidstid

Legeforeningen og Spekter har i fellesskap utarbeidet en veileder for vurdering av forsvarlighet i arbeidstidsordninger for leger i sykehus. Veilederen er et verktøy for ledere og tillitsvalgte, til hjelp i det viktige arbeidet med å sikre forsvarlige arbeidstidsordninger for legene
05. desember 2023

Å jobbe på sykehus i høytider

Legeforeningen får mange spørsmål om jobbing på helge- og høytidsdager. Henvendelsene angår både om leger skal arbeide på disse dagene og i så fall hvem - og med hvilken avlønning. Svarene er ikke helt rett fram! Det skyldes at dette dels er lovregulert, dels fremgår av den sentrale overenskomstdelen (A2/Sentral særavtale), og dels er regulert i de lokale overenskomstdelene (B-deler/lokale særavtaler).
30. juni 2023

Årets lønnsoppgjør er ferdig

Lønnsoppgjøret mellom Akademikerne og Spekter ble avsluttet 22. Juni. Forhandlingsresultatet skal nå implementeres lokalt.
22. juni 2023

Informasjon om lønnsoppgjøret i helseforetakene 2023

Natt til onsdag 14. juni ble Legeforeningen og Spekter enige i lønnsoppgjøret for sykehuslegene. Lønnsoppgjøret var et mellomoppgjør, der det bare ble forhandlet om lønn. Etter krav fra Legeforeningen, ble det forhandlet sentralt for alle medlemmene i helseforetakene i år. Det skal ikke gjennomføres lokale forhandlinger, kun en beregning av hva lønnstilleggene blir ved det enkelte helseforetak, med unntak av for Martina Hansens hospital.
26. april 2023

Hva skjer med lønnsforhandlingene i sykehusene i år?

Spekter og Akademikerne starter årets lønnsoppgjør med innledende forhandlinger torsdag 27. april. Som følge av streiken i frontfaget er oppstarten noe forsinket.
26. april 2023

Delvis seier i tvist om ambulering

11. april kom Arbeidsretten med avgjørelse i saken om forståelsen av sykehuslegenes ambuleringsbestemmelse. Dommen gir Legeforeningen delvis medhold.  
25. april 2023

Status for lønnsoppgjøret 2023

Streiken i privat sektor er over. Hva skjer i sykehusene? Som de fleste er kjent med fant partene i frontfaget en løsning etter få dager med streik. Løsningen innebærer at årets ramme er anslått til 5,2 %. Det er enighet mellom de store partene i arbeidslivet om at frontfagsmodellen skal legges til grunn, noe som innebærer at resultatet i frontfagets forhandlinger anses som en norm over tid for øvrige tariffområder.
25. april 2023

Dom i Arbeidsrettens sak om ambulerende tjeneste

Den 11. april avsa Arbeidsretten dom i saken om forståelse av sykehuslegenes ambuleringsbestemmelse. Dommen er en delvis seier for Legeforeningen.
16. februar 2023

Årets lønnsoppgjør

I år skal det i sykehusene gjennomføres et mellomoppgjør. Det betyr at det kun er forhandlinger om lønnstillegg – ikke om endringer i tariffavtalene.

Side 1 av 12