Spekter

Legeforeningens første digitale landsstyremøte gjennomført

04. juni 2020
Legeforeningen gjennomførte 27. mai tidenes første digitale landsstyremøte. President Marit Hermansen åpnet Legeforeningens landsstyremøte med å prise medlemmenes innsats under koronapandemien.

Nye funksjoner på Min side – finn dine tillitsvalgte!

04. juni 2020
Nå ser du alle dine tillitsvalgte på arbeidsstedet ditt. Du ser også tariffavtaler som gjelder for deg.

Snart ferie?

04. juni 2020
Ferien nærmer seg for mange, også for ansatte på sykehus. Årets ferie avvikles i en spesiell tid. Selv om det gradvis åpnes opp preges samfunnet fortsatt av smitteverntiltak, og mange er usikre på hvilke planer de kan og bør legge for årets ferie.

Stor pågang til Legeforeningens avdeling for jus og arbeidsliv i koronatiden

04. juni 2020
Covid 19-pandemien medførte en dobling av antall skriftlige henvendelser til Legeforeningens avdeling for jus- og arbeidsliv.

Sykehusene tilbake til ordinær drift?

04. juni 2020
Legeforeningen og arbeidsgiverforeningen Spekter evaluerer nå den midlertidige tariffavtalen som ble inngått i mars. Avtalen inneholder egne regler for blant annet arbeidstidsplanlegging ment for den ekstraordinære situasjonen knyttet til koronapandemien. Heldigvis ble ikke behovet for denne avtalen så stort som partene forventet.

Enige om åpenhet om overføringer fra legemiddelindustrien

04. juni 2020
Nå blir alle opplysninger om økonomiske overføringer fra industrien til enkeltleger offentlig. Endringen gjelder alle leger, og ikke bare de legene som har samtykket til publisering.

Legeforeningens landsstyremøte 2020

30. april 2020
Legeforeningens landsstyremøte avholdes digitalt 27. mai 2020, og vil behandle saker som omhandler regnskap, diverse lovendringer, vedtektsendringer i Rettshjelpsordningen samt årsmelding.

Legeforeningen kartlegger bruken av sentral korona-avtalen

30. april 2020
Den 22. mars 2020 ble Legeforeningen og Arbeidsgiverforeningen Spekter enige om en sentral avtale for arbeidstidsplanlegging i forbindelse med COVID-19, med blant annet kortere varslingsfrister enn i ordinære situasjoner. Avtalen kan kun benyttes i særlige tilfeller, stiller særlige krav til drøftinger med tillitsvalgte mv. Legeforeningen overvåker om avtalen benyttes i samsvar med det avtalte, som grunnlag for dialog med Spekter.

Sommerferieplanlegging

30. april 2020
Om ikke så lenge er sommeren her. Tillitsvalgte og ledere skal nå være godt i gang med prosesser for å planlegge ferie og sommerarbeidsplaner. For en del leger vil årets sommer være preget av korona – viruset og den spesielle situasjonen dette skaper, mens andre vil oppleve den mer normalt. Både overenskomsten og ferieloven gjelder fortsatt fullt ut.

Side 1 av 4