Spekter

Legeforeningen lanserer korte opplæringsvideoer – "Kort og godt"

21. oktober 2021
"Kort og godt" er videofilmer på rundt fem minutter som gir deg nyttig informasjon og råd i ulike type saker.

Hvilke regler gjelder for ansettelser?

21. oktober 2021
Legeforeningen får ofte spørsmål fra tillitsvalgte knyttet til ansettelsesprosesser. Hvilke regler som gjelder kan du lese mer om her.

Tillitsvalgtes ytringsfrihet

21. oktober 2021
Hva kan tillitsvalgte si uten at det er i strid med lojalitetsplikten de har overfor arbeidsgiver? Det er tema i en ny dom fra Arbeidsretten.

Forhandlinger om hovedavtalen

21. oktober 2021
Hovedavtalen gir viktige rettigheter for tillitsvalgte. I november møtes partene for å forhandle hovedavtalen, som blant annet gjelder i helseforetakene.

Når noen klager på deg som lege

29. juni 2021
Flere leger opplever å få en eller flere klager mot seg i løpet av karrieren. Legeforeningen gir deg råd.

Alderspensjonister får forlenget unntak for korona-arbeid

29. juni 2021
Alderspensjonister som tar arbeid knyttet til koronasituasjonen vil fortsatt kunne arbeide uten at pensjonen reduseres ut 2021.

Skal arbeidstaker betale tilbake feilutbetalt lønn?

29. juni 2021
Noen ganger får arbeidstaker for mye utbetalt i lønn. Kan arbeidsgiver trekke dette fra neste lønning?

Lønnsoppgjøret 2021 er ferdig

29. juni 2021
Lønnsoppgjøret for 2021 i helseforetakene er ferdig. Lønnsoppgjøret for Legeforeningens medlemmer skal nå utbetales.

Enighet i lønnsoppgjøret for leger i spesialisering

04. juni 2021
Legeforeningen og Spekter ble fredag 28. mai enige om sentrale lønnstillegg for leger i spesialisering og legespesialister i helseforetakene, på Lovisenberg Diakonale Sykehus og Martina Hansens hospital. Oppgjøret er ikke endelig før lokale forhandlinger og avsluttende sentrale forhandlinger er gjennomført.

Side 1 av 8