Spekter

Legeforeningen til sak mot Legelisten.no

18. desember 2019
Legeforeningen tapte sak mot staten i Legelisten. Anke vurderes.

Nytt sentralstyre i Legeforeningen

18. desember 2019
Det er også mange nyvalgte i Legeforeningens sentrale verv for tillitsvalgte, blant annet i foreningens sentralstyre.

Bruk de tillitsvalgte!

18. desember 2019
Den 1. september 2019 startet en ny periode for tillitsvalgte i Legeforeningen. Mange av de tillitsvalgte fortsatte i sine verv, mens noen er helt ferske i rollen som tillitsvalgt for Legeforeningen.

Rettssak om aldersgrense for helikopterleger

18. desember 2019
Forsvaret praktiserer en 60-års aldersgrense for legebemanningen på redningshelikoptrene som opereres av 330 skvadron. Aldersgrensen er fastsatt administrativt av forsvaret, og følger ikke av lov eller forskrift. Legeforeningen brakte spørsmålet om aldersgrensen innebærer en ulovlig diskriminering for Oslo tingrett , men fikk ikke medhold. Saken blir anket til Lagmannsretten.

Filming, fotografering og lydopptak på sykehus – "Åpenhet i grenseland"

18. desember 2019
Ansatte i helsesektoren opplever stadig oftere at pasient, pårørende, media eller andre fotograferer, filmer eller gjør lydopptak i helseinstitusjonen. Dette kan foregå på utallige måter, både i fellesarealer og under konsultasjon/operasjon. Det kan også være helsepersonell som fotograferer pasienten under operasjon. I hvilken grad er dette lovlig? Dagens situasjonen er at det eksisterer store lokale variasjoner i hvilke retningslinjer og veiledere som finnes for å regulere lovligheten av filming, fotografering og lydopptak i helsevesenet.