Spekter

16. februar 2023

Årets lønnsoppgjør

I år skal det i sykehusene gjennomføres et mellomoppgjør. Det betyr at det kun er forhandlinger om lønnstillegg – ikke om endringer i tariffavtalene.
14. februar 2023

Er du vår neste tillitsvalgt?

Bli gjerne med på laget! Du bidrar til bedre arbeidsmiljø og rammevilkår for kollegaene dine og deg selv.
14. februar 2023

Ta kontakt med tillitsvalgte!

Har du spørsmål i arbeidsforholdet kan det være lurt å kontakte din lokale tillitsvalgte som er ekspert på din arbeidsplass.
14. februar 2023

Feriespørsmål – hvor finner jeg svar på alt jeg lurer på?

Vi er i den siste vintermåneden (februar), yr.no varsler vekslende vær over det ganske land, men alle har til felles at det går mot sommer og ferie. Det betyr også tid for planlegging av ferieavviklingen for alle ansatte.
14. februar 2023

Endringer i arbeidsmiljøloven

Det nye året bringer flere endringer i lover som er av betydning for Legeforeningens medlemmer.
20. desember 2022

Vårens tillitsvalgtkurs

Nå kan du melde deg på et av Legeforeningens populære tillitsvalgtkurs.
20. desember 2022

Rett til kompetanseheving tross stram økonomi i sykehusene

Årets statsbudsjett innebærer store krav om innsparing for helseforetakene, og konsekvensene merkes. Legeforeningen er bekymret, blant annet for begrensninger i legenes muligheter for å dra på kurs og kongresser.
04. juli 2022

Årets hovedoppgjør i havn

Torsdag 23. juni ble årets hovedoppgjør i sykehusene avsluttet mellom Spekter og Akademikerne. Godt arbeid fra tillitsvalgte lokalt, gjorde at Legeforeningen ikke hadde med seg noen lokale brudd i de avsluttende sentrale forhandlingene.
24. juni 2022

Viderefører korona-unntak for pensjonister

Ordningen med at pensjonerte leger kan utføre arbeid knyttet til korona-pandemien uten å risikere avkortningen i pensjonen, blir videreført fram til 1. september 2022.

Side 1 av 11