Endring i kvoten for omsorgspenger

Endring i antall omsorgsdager fra 1. juli 2020 - alle foreldre får en ny helårskvote for andre halvår i år.

I forbindelse med korona-pandemien ble det gjort store endringer i reglene for omsorgspenger også kjent som “hjemme med sykt barn-dager". Det ble gitt rett til omsorgspenger ved stengte skoler og barnehager, og alle familier fikk dobbel kvote med omsorgspengedager i 2020. I tillegg overtok folketrygden mesteparten av utgiftene, ved at arbeidsgivers finansieringsansvar ble redusert til tre dager. Av hensyn til foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner, ble det dessuten gitt adgang til å overføre dager med omsorgspenger mellom foreldre i perioden barnehager/skoler var stengt. Alle disse koronatiltakene var midlertidige, og regjeringen har nå vedtatt å avslutte disse.

De doble dagene som tidligere i år ble gitt på grunn av koronasituasjonen falt bort fra 30. juni 2020.

Regjeringen har vedtatt å «nullstille» alle omsorgspengeperioder fra 1. juli. På denne måten får alle foreldre en ny helårskvote som skal gjelde for de seks månedene som da er igjen av 2020.

Dette vil gi de fleste foreldre 10 dager hver for perioden juli til desember. Foreldre med mer enn to barn vil få 15 dager. I tillegg gis det 10 ekstra dager for hvert kronisk sykt eller funksjonshemmet barn, mens enslige forsørgere får dobbelt antall dager. I tillegg beholdes omsorgsdager arbeidstakere har fått etter vanlig regelverk, samt muligheten til å overføre dager til en annen omsorgsperson fordi barnehage eller skole har vært stengt.

Slik ivaretas foreldres behov for dager med omsorgspenger ut over høsten, samtidig som det unngås at foreldre som ikke har hatt bruk for de ekstra omsorgspengedagene som ble gitt i forbindelse med pandemien kan overføre en uforholdsmessig stor kvote omsorgspengedager til 2. halvår.

Arbeidstakere som har barn som ikke skal i barnehage/skole pga. særlige smittevernhensyn, vil fortsatt ha rett til ubegrenset antall omsorgspengedager, da disse er reglene er forlenget til 31. desember 2020.