Endring i systemet for honorarkrav

Fra januar 2022 endret Statens pensjonskasse (SPK) systemet for å sende honorarkrav for attestarbeid og oversending av journaler slik at sykehusleger kan benytte det.

Fra 2019 har Statens Pensjonskasse hatt et system for å sende inn honorarkrav for attestarbeid og oversending av journaler.

Det er fra januar 2022 gjort en endring slik at også leger ved sykehus kan bruke dette systemet på samme måte. Da skal sykehusets organisasjonsnummer brukes.

Honorarkravet skal sendes via journalsystemet (EPJ). Det må velges riktig kode som alle starter med «SPK…» og refusjonskravet vil da gå sammen med oppgjøret som sendes Helfo på lik linje med L-takster til NAV. Honoraret vil bli utbetalt oppgjøret fra Helfo.

Vær oppmerksom på at dette bare gjelder fakturaen, mens selve legeerklæringen eller journalen ikke kan sendes via Helfo. Denne må sendes SPK som tidligere.