Spekter

Bruk de tillitsvalgte!

Den 1. september 2019 startet en ny periode for tillitsvalgte i Legeforeningen. Mange av de tillitsvalgte fortsatte i sine verv, mens noen er helt ferske i rollen som tillitsvalgt for Legeforeningen.
18. desember 2019

De tillitsvalgte er Legeforeningens fremste ambassadører, og har med sin kunnskap om de lokale forholdene på arbeidsstedet og medlemmene, gode forutsetninger for å gjøre den beste jobben for medlemmene. I tillegg tilbyr Legeforeningen dem kurs i lover og avtaler, rollen som tillitsvalgt og forhandlinger mv. Som følge av dette, er ofte de tillitsvalgte de beste til å besvare spørsmål du måtte ha om arbeidstid, lønn, permisjon og andre forhold relatert til arbeidsforholdet. Vet ikke de tillitsvalgte svaret på det du lurer på, kan vedkommende kontakte Avdeling for jus og arbeidsliv (JA avdelingen) i Legeforeningens sekretariat.

Hvem som er din tillitsvalgte, finner du ut ved å logge deg inn på "Min Profil" via Legeforeningens hjemmeside. Du finner din tillitsvalgt under "Tillitsvalgte på arbeidssteder".