Enighet om avlønning av ferdige spesialister i grenspesialisering

Legeforeningen har siden høsten 2018 vært uenig med Spekter om hvilken lønn leger som er ferdig med hovedspesialitet og går videre i grenspesialisering skal ha. Det er nå enighet om at disse skal lønnes som legespesialister.

I november 2018 oppsto det lokale tvister på både Helse Bergen HF og Helse Stavanger HF om avlønning av de leger som er ferdige og godkjente spesialister i hovedspesialitet, og går videre med grenspesialisering. Mens Legeforeningens tillitsvalgte hevdet at disse skulle lønnes som legespesialist også under grenspesialiseringen, mente arbeidsgiver at de skulle plasseres tilbake i lønnskategori C.

Legeforeningen sentralt brakte tvistene videre til Spekter, og etter flere forhandlingsmøter mellom partene er det nå enighet om at leger som har en hovedspesialitet (indremedisin/ generell kirurgi) skal beholde legespesialistlønn i grenspesialisering. Videre er det enighet om at legene beholder fordypningstid og følger reglene som gjelder for leger i spesialisering i overenskomsten under grenspesialiseringen.

Det betyr at de legene som har blitt satt ned i LISC eller LISD-lønn i grenspesialisering, selv om de er godkjent spesialist i hovedspesialiteten, kan fremme krav om etterbetaling overfor arbeidsgiver med henvisning til enigheten mellom Legeforeningen og Spekter.

Legeforeningen takker de tillitsvalgte som tvistet denne problemstillingen lokalt, og brakte den videre til oss. Resultatet er en viktig avklaring om forståelsen av overenskomsten for de legene det gjelder.