Er du vår neste tillitsvalgt?

Bli gjerne med på laget! Du bidrar til bedre arbeidsmiljø og rammevilkår for kollegaene dine og deg selv.

Å være tillitsvalgt gir deg:

  • muligheten til å hjelpe kolleger og videreutvikle arbeidsplassen din
  • større kompetanse på å drøfte, forhandle, forebygge og løse konflikter
  • et større nettverk der du jobber og i Legeforeningens organisasjon
  • mer kunnskap om arbeidsplassen din og det norske arbeidslivet

 

Du får god opplæring i rollen din gjennom:

  • tillitsvalgtkurs (fysiske og digitale)
  • digital tillitsvalgthåndbok, som også har opplæringsvideoer og opptak av tidligere digitale kurs
  • kontakt med rådgivere (jurister og økonomer) i Legeforeningen, som veileder deg i enkeltsaker hvis du har behov