Forhandlinger om hovedavtalen

Hovedavtalen gir viktige rettigheter for tillitsvalgte. I november møtes partene for å forhandle hovedavtalen, som blant annet gjelder i helseforetakene.

Hovedavtalen inneholder de grunnleggende spillereglene I arbeidslivet. Her finnes de generelle bestemmelsene om forhandlings– og samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere/ tillitsvalgte. I tillegg tar hovedavtalen for seg de ansattes medbestemmelsesrett, tillitsvalgtes rettigheter (delta på kurs, møter, forhandlinger mv) og ansattes kompetanseutvikling. 

Hovedavtalen mellom Akademikerne (herunder Legeforeningen) og Spekter utløper 31. desember 2021, og partene møtes til forhandlinger 10. og 11. november. Hovedavtalen har i liten grad blitt endret gjennom de siste års forhandlinger. Avtalens innhold representerer en stabilitet som er viktig mellom partene. Legeforeningen er særlig opptatt av å legge til rette for at tillitsvalgte skal få utøve vervet sitt på en god og trygg måte og at hovedavtalen praktiseres i tråd med partenes intensjon. 

Legeforeningen deltar i forhandlingsarbeidet gjennom Akademikerne Helse. Yrkesforeningene har fremmet sine krav overfor Legeforeningens forhandlingsutvalg Spekter, som deretter har fremmet krav overfor Akademikerne. Legeforeningen vil delta i Akademikernes forhandlingsdelegasjon under hovedavtaleforhandlingene.