Hemmelig lydopptak eller film av konsultasjoner som deles av pasienter eller pårørende i sosiale medier

Fra tid til annen opplever leger at pasienter eller pårørende tar lydopptak eller film av konsultasjoner, uten at legen er klar over det. Er det tillatt?

I noen tilfeller brukes ikke opptakene til annet enn som støtte for pasientens eller de pårørendes hukommelse om hva legen sa i konsultasjonen. I andre tilfeller brukes opptakene mer utadrettet, som for eksempel ved deling på sosiale medier. Det oppleves for de fleste leger som ugreit, og da oppstår spørsmålet hva som er legens vern i slike tilfeller. Dette har en side til både pasienten/pårørendes ytringsfrihet, men også til legens rett til privatliv og vern mot rettsstridig ærekrenkelse. I tillegg vil deling av opptak på sosiale medier komme i berøring med GDPR. Det er ikke enkelt å si noe helt kort om den rettslige posisjonen til legen i slike tilfeller, men det er publisert en artikkel i Overlegen 4/2021 om temaet, og artikkelen kan leses her